Actualiteiten rondom BIM en BIM Creators

Tunnelview of toekomstvisie? BIM Creators neemt Amsterdam virtueel mee in het hele BIM proces

De wereld van BIM is constant in beweging. De markt ziet hier steeds meer de voordelen van. Op onze blog delen we deze ontwikkelingen, onze ervaringen en ideeën rondom BIM en de BIM Creators.
“Kennis hebben is macht. Kennis delen is kracht!”


BIM Creators neemt Amsterdam virtueel mee in het hele BIM proces

Dat er in Amsterdam op het gebied van infrastructuur en vervoer veel uitdagingen liggen zal niemand verbazen. Het wegennetwerk, en met name de toegang tot de stad via de 5 tunnels, is iets wat continue onder de aandacht is.

De deadline van de nieuwe tunnelwetgeving op 1 mei 2019 speelt hierbij een nadrukkelijke rol. Het is daarom zaak dat planning en uitvoering bij renovatie goed op elkaar worden afgestemd. Het BIM proces voor alle technische installaties is daar een onmisbaar onderdeel van. Zo zullen in de 1580 meter lange Piet Hein tunnel 47 installaties worden vervangen, waaronder de ventilatie, brandmeld- en omroepinstallatie en blussystemen met meer watercapaciteit.

 

Duidelijk verhaal

Medewerkers van het project ‘Piet Hein tunnel’ zijn samen met de medewerkers van het ingenieursbureau Amsterdam door BIM Creators B.V. meegenomen in het hele proces. Vanaf de start in de pointcloud (verzameling punten van een object die door een laserscanner worden geregistreerd) tot en met het 3D BIM-modelleren (building information model). Hierna de vertaling naar een VR-presentatie (virtual reality) en uiteindelijk een MP4-film.

 

Doel van het BIM proces

Het doel van dit BIM proces is om voor iedereen, die met het project te maken heeft, te verduidelijken wat er aan de hand is en waarom een renovatie op deze manier beter, efficiënter en tegen beheersbare kosten kan worden uitgevoerd binnen een daarvoor gepland tijdsvak.

De huidige beschikbare digitale informatie was echter niet van afdoende kwaliteit om dit goed te kunnen beoordelen. Een gebrek aan de juiste uitgangspunten heeft de opdrachtgever hierom doen besluiten het hele project conform het BIM-proces uit te voeren. Dankzij BIM kon men bijvoorbeeld al tijdens het ontwerpproces virtueel door de tunnel rijden. Tegelijkertijd konden de dienstgangen en dienstgebouwen geanalyseerd worden aangaande de aanwezige civiele en technische installaties. Het voordeel van BIM werd hierdoor al snel duidelijk in vergelijking tot bijvoorbeeld Cyclomedia waarbij dit op deze wijze niet mogelijk is.

 

Minimale overlast tijdens de renovatie

Bij de Piet Hein tunnel is er sprake van volledige sluiting voor 9 maanden (niet per se aaneengesloten) waarbij de naastgelegen tramtunnel bij voorkeur beschikbaar blijft. Diverse relevante voorbereidingen op de daadwerkelijke renovatie zijn momenteel al volop in gang gezet. Alternatieve routes en reismogelijkheden worden in kaart gebracht voor een vlotte doorstroom van het dagelijkse verkeer en zullen binnenkort gepresenteerd kunnen worden.

Meer weten?

Bim Creators B.V. neemt ook u graag mee in het BIM proces. Op onze website kunt u hier alvast meer over lezen of u kunt hierover contact opnemen met BIM Creators BV.

Meer informatie over het project Piet Hein tunnel vindt u hier: https://www.amsterdam.nl/projecten/tunnels/renovatie/#h8a45230e-f064-4310-86e4-6cb8765c8580


Interessant voor jouw netwerk? Deel dit bericht op:


Samen sparren?

    Schrijf je hier in voor de BIM brief!

    In deze mail vind je een greep uit onze lopende projecten, een kijkje in de BIM keuken en natuurlijk een stukje kennisdeling. Onze slogan is niet voor niets: ''Strong by Collaboration''!

    Onze Partners

    Strong by Collaboration, één van onze krachten!
    BIM Creators werkt graag samen en dat doen wij onder andere met: