Actualiteiten rondom BIM en BIM Creators

BIM onderwijsdag

De wereld van BIM is constant in beweging. De markt ziet hier steeds meer de voordelen van. Op onze blog delen we deze ontwikkelingen, onze ervaringen en ideeën rondom BIM en de BIM Creators.
“Kennis hebben is macht. Kennis delen is kracht!”


BIM onderwijsdag Onderwijsdag BIM Onderwijsdag 10 OKTOBER 2017 | JAARBEURS UTRECHT

Probleemstelling
De huidige curricula kennen een grote diversiteit van diepgang op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor afstemming tussen de onderwijsinstellingen lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet geweest. Daarnaast geven (grote) bedrijven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft mede te maken met de vergrijzing en dat de bouw als minder sexy en high-tech wordt beschouwd.

BIR Onderwijsprogramma
Het BIM-onderwijsprogramma van de Bouw Informatie Raad is er op gericht, goed gekwalificeerde BIM studenten op de arbeidsmarkt te krijgen. Dat is nodig omdat studenten die goed kunnen BIMmen bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en meer duurzame manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat BIM gerelateerd onderwijs beter ingezet kan worden en de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. De ‘BIM Onderwijsdag’ en ‘BIM Studenten Battle’ dragen hier in bij.

 BIM congres doelen:
1. Enthousiasmeren van zowel studenten als onderwijs medewerkers van bouw gerelateerde richtingen voor het virtueel bouwen.
2. Elkaar informeren over BIM-ontwikkelingen / BIM-programma’s zoals deze op dit moment bij de presenterende opleidingen worden gegeven.
3. Komen tot een vaststelling van het “BIM-basisniveau” dat per opleidingsniveau dient te worden gehaald.
4. Organiseren van “BIMMEN in het onderwijs”, ofwel de start van een (digitaal) samenwerkingsplatform waarin programma’s verder kunnen worden ontwikkeld, afgestemd en gedeeld. Zo zal in navolging van ‘BIM in het hbo’ ook ‘BIM in het mbo’ officieel starten.

 

Lees meer op www.bimonderwijsdag.nl


Interessant voor jouw netwerk? Deel dit bericht op:


Samen sparren?

    Schrijf je hier in voor de BIM brief!

    In deze mail vind je een greep uit onze lopende projecten, een kijkje in de BIM keuken en natuurlijk een stukje kennisdeling. Onze slogan is niet voor niets: ''Strong by Collaboration''!

    Onze Partners

    Strong by Collaboration, één van onze krachten!
    BIM Creators werkt graag samen en dat doen wij onder andere met: