Actualiteiten rondom BIM en BIM Creators

BIM Creators is aangekomen bij een nieuw fase!

De wereld van BIM is constant in beweging. De markt ziet hier steeds meer de voordelen van. Op onze blog delen we deze ontwikkelingen, onze ervaringen en ideeën rondom BIM en de BIM Creators.
“Kennis hebben is macht. Kennis delen is kracht!”


BIM Creators is aangekomen bij een nieuwe fase! 1 maart is het nieuwe Management Team geïntroduceerd binnen de Business Unit installatietechniek. Met trots stellen Wouter, Maartje en Michiel hen aan jullie voor. Zij zullen de kwaliteit van BIM Creators naar een nog hoger niveau tillen.

In 2016 heeft Wouter Balk BIM Creators opgericht, vanwege de behoefte aan goede BIM modelleurs in de installatietechniek binnen Nederland. Op dat moment was hij zelf nog werkzaam als ZZP’er in de BIM wereld. Hij vond het zonde dat zijn gedeelde kennis met nieuwe modelleurs als het ware verdween, doordat het BIM project afgelopen was of de modelleur een andere mooie klus kon oppakken. Zijn wens om de kennis binnen één team te houden en telkens weer opnieuw te kunnen inzetten werd gerealiseerd met de start van BIM Creators. Hij neemt nu dagelijks zijn kennis en ervaring uit de praktijk mee om de juiste beslissingen te nemen bij de projecten. Daarbij is het mooi meegenomen om bij opdrachtgevers op verschillende niveaus te kunnen communiceren.

Met de komst van Maartje en Michiel in 2018 was het directieteam compleet. Hiermee werd de stap gemaakt naar fase 2. Met deze herstructurering naar ‘branddriehoek’ Wouter/Maartje/Michiel werd een grote stap gezet naar structurele groei. Samen met het team hebben zij een vernieuwend, mensgericht BIM expertisebureau neergezet. Elke dag werken zij aan de ontwikkeling van hun werknemers, hun opdrachtgevers en daarmee de altijd in ontwikkeling zijnde branche. Alle drie zijn ze trots op hun visie van samenwerken, goed werkgeverschap, kennisdeling en collegialiteit. Ondanks de enorme uitdagingen die ze zijn tegengekomen als jonge ondernemers is het voor het drietal een enorm gave tijd geweest en is de organisatie duurzaam gevormd. Met vallen en opstaan, met af en toe een domper, maar ook vaak een gelukje en door vertrouwen staat het bedrijf waar het nu staat. Daarmee is het nu zover gekomen dat ook de branddriehoek niet meer in staat is om de gestelde groeiambities te kunnen verwezenlijken en is het tijd voor een volgende herstructurering.

Daarmee komt de organisatie in fase 3 terecht. De organisatie heeft een dusdanige groei doorgemaakt dat een Management Team (MT) onontbeerlijk is. Het nieuwe MT is zorgvuldig samengesteld en zij krijgen de kans om door te groeien. Zij krijgen de algemene taak om de kwaliteit van BIM Creators naar een hoger niveau te tillen. Samen met de directie zullen zij nog meer controle, sturing en grip op de projecten krijgen en kunnen zij nog beter luisteren naar wat de rest van het team nodig heeft om hun werk met plezier, passie voor het vak en nauwkeurigheid te kunnen uitvoeren. Het MT vertelt hoe zij over deze nieuwe fase denken en hoe zij van meerwaarde kunnen zijn voor de organisatie.

 

Boaz Nagel en Jeffrey Elert de BIM Managers.

In hun nieuwe rol zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de BIM modellen die naar buiten gaan. Dit houdt onder andere in dat, na een controle is uitgevoerd met bijvoorbeeld Solibri, álle interne projecten áltijd via de BIM managers naar de opdrachtgevers zullen worden verzonden. Daarnaast zijn zij betrokken bij de uitvraag van de klant om te bepalen of deze juist en haalbaar is. Daarbij hebben de BIM managers de taak om innovatie en ontwikkeling te onderzoeken en eventueel toe te (laten) passen.

Boaz is erg enthousiast om in deze rol aan de slag te gaan en zegt het volgende hierover: “1 Maart was het eindelijk zover! Ik zie het als een mooie nieuwe uitdaging. In de bouw merken we dat BIM enorm belangrijk is en dat steeds meer bedrijven ondersteuning nodig hebben. Het is mooi om BIM Creators als organisatie te zien groeien. Het is ten eerste belangrijk dat we als organisatie blijven ontwikkelen, zowel de collega’s als de modellen die we aanleveren. Ten tweede is het belangrijk dat wij in de markt bekend staan als een organisatie dat meebeweegt bij de behoeftes van onze opdrachtgevers. Dit alles motiveert mij om elk project en elke aanvraag weer mijn uiterste best te doen. Mijn grootste uitdaging ligt bij organisaties en opdrachtgevers te voorzien in de informatie die zij nodig hebben en dat wij blijven innoveren, zodat we de kwaliteit hoog houden.”

Jeffrey vertelt het volgende over zijn nieuwe rol: “ik vind het leuk om in deze nieuwe positie sturing te geven aan de organisatie en de collega’s. Het meedenken hoe we samen verder kunnen komen. Het geeft me de mogelijkheid om collega’s meer te ondersteunen. Het zal de organisatie meer actuele kennis aan de bovenkant van het bedrijf opleveren, maar ook de planning wordt beter afgestemd op de collega’s. Als uitdaging voor mezelf wil ik me meer verdiepen in automatiseringen en parametrische design.”

 

Scott Lijffijt Manager E en Remi van Leijden Manager W

Zij zullen in hun rol de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de technisch inhoudelijke kwaliteit van het model. Met andere woorden, voldoet een BIM model aan de normen en richtlijnen én bestek dan wel PVE, is het BIM model überhaupt maakbaar, zijn de werktekeningen geschikt om buiten te gebruiken voor de monteurs enz. Daarnaast zijn zij betrokken bij de uitvraag van de klant om te bepalen of deze juist en haalbaar is. Zorgen zij voor de planningsbewaking en zijn zij de contactpersoon richting de klant en tevens aanspreekpersoon indien er escalaties binnen het project zijn.

Scott wil in zijn nieuwe rol meer voor het bedrijf betekenen op technisch inhoudelijk vlak en vertelt het volgende over zijn nieuwe functie: “Ik wil graag het globale aanspreekpunt zijn voor enerzijds de collega’s en anderzijds voor de opdrachtgevers. Het levert mij veel energie op om de projecten op een goede manier te leiden, zodat we het gewenste eindproduct kunnen opleveren voor onze opdrachtgevers. Ook haal ik energie uit het sparren met mijn collega’s, zodat we elkaar kunnen helpen om op technische vlak te kunnen blijven ontwikkelen. Met één aanspreekpunt zal er meer structuur en rust gecreëerd worden. Mijn collega’s kunnen zich gefocust houden op hun eigen functie/ rol in plaats van alle randzaken en de directie kan zich meer gaan focussen om de organisatie intern en extern te verbeteren. Mijn uitdaging is om iedereen gemotiveerd te houden. En daarbij de wensen van de opdrachtgever goed over te brengen op mijn collega’s, zodat we tot een goed eindproduct komen. En als derde om de werkzaamheden beter te verdelen onder de collega’s, zodat de druk niet op één persoon komt te staan. Voor de opdrachtgever zie ik de uitdaging in het goed afbakenen van wat er daadwerkelijk verwacht wordt van het project, zodat we aan deze verwachting kunnen voldoen.”

Remi zegt het volgende over zijn nieuwe functie: “Het is een leuke uitdaging en toevoeging binnen mijn professionele leven. Dit levert mij meer inzicht en overzicht binnen de mooie projecten van BIM Creators. De ambitie van BIM Creators (en dit is al enorm hoog) is het naar een nog hoger kennis en efficiëntie niveau te brengen. Mijn uitdaging ligt bij kennisdeling en bewustwording creëren bij collega’s en opdrachtgevers. Laten zien dat de juiste kennis aanwezig is, maar ook waar men deze kan vinden en/of halen. Daarnaast zou ik een duidelijke, herkenbare, logische en uniforme manier van werken binnen een projectkader willen omschrijven en implementeren, waarbij het rendement voor alle partijen verhoogd kan worden.”

 

Okke van der Kaaij de Projectmanager

Hij is verantwoordelijk aan de projectenkant om te zorgen dat alle projecten snel en kundig worden uitgevoerd alsmede worden gemonitord op de processen en escalaties.

Okke zegt het volgende over zijn nieuwe rol: “BIM Creators is flink gegroeid de laatste jaren. Daardoor is het noodzakelijk om de transitie aan te gaan naar een meer professionele organisatie. Ik werk zelf nog niet zo lang bij BIM Creators, maar door mijn ervaringen uit het verleden kan ik de organisatie hierbij goed adviseren. Door mijn ervaringen en kennis te delen hoop ik meer vorm te kunnen geven aan deze transitie, samen een goede interne structuur neer te kunnen zetten en daarbij mijn collega’s te ondersteunen. In dit geheel zal ik als Projectmanager de in- en externe projecten gaan begeleiden, zodat deze nog beter en financieel gezond verlopen. Samen bouwen we aan een nog betere versie van BIM Creators. Oftewel Strong by Collaboration!”

 

Bjorn Pastoors de Operationeel Manager

Hij is verantwoordelijk voor alle operationele werkzaamheden en dagelijkse gang van zaken in het officeteam. Dit varieert van AFAS-aanpassingen, HRM, recruitment, financieel, processen enz.

Bjorn ziet zijn nieuwe functie als een mooie kans om verder te ontwikkelen en laat het volgende hierover weten: “Nieuwe ronde nieuwe kansen. Vanaf 1 maart mag ik nog meer gaan leren en ontwikkelen! Deze nieuwe functie geeft mij en mijn collega’s kansen en handvatten om verder te ontwikkelen en de beste versie van onszelf te worden. En dat we daardoor meer plezier en succes halen uit ons werk (en leven). Het levert mij een andere manier van samenwerken op met verschillende collega’s en lagen binnen de organisatie. Het geeft mij kansen om te ontwikkelen als mens en als manager en ik ga me meer bezighouden op strategisch niveau. Dit daagt mij uit om mij verder te ontwikkelen als allround professional. Op dit moment ben ik naast mijn werkzaamheden bezig met de studie Bedrijfskunde aan de CHE en heb ik afgelopen jaren al veel kennis opgedaan in mijn functie. Naast mijn enthousiasme en gedrevenheid zal dit mij helpen om in mijn nieuwe functie de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Mijn doel binnen BIM Creators is om de processen en systemen zo optimaal mogelijk in te zetten (en te maken) zodat mijn collega in zijn/ haar kracht staat om het werk met plezier en succes uit te voeren.”

 

Toekomst BIM Creators

Als laatst werpt de directie een blik op de toekomst. De duurzame groei die de organisatie kan doormaken is alleen mogelijk wanneer er collega’s worden ingezet die verschillende werkzaamheden uit handen kunnen nemen van de directie, kan aanvullen of zelfs kan verbeteren.?Dit zal de organisatie wendbaarder maken en ook klaarmaken voor het kunnen toevoegen, als die behoefte er is, van aanvullende afdelingen/organisaties passend bij de core business. Met deze formatie kan nog beter en sneller ingespeeld worden op de fricties van de opdrachtgever in de breedste zin van het woord. De projecten zijn inmiddels van dusdanige aard dat lang niet iedereen dit kan. Het MT zal ervoor zorgen dat de kwaliteit naar een nog hoger niveau wordt gebracht dan dat het nu al is. Daarnaast zal er meer worden gewerkt op basis van “fixed price” hiermee blijft de kwaliteit consistent en wordt door een projectteam samengewerkt in het BIM Model. Verder zal het MT ervoor zorgen dat de directie weer de ruimte krijgt om aan het bedrijf te gaan werken in plaats van in de operatie. Dit geeft ook de ruimte om nog meer aandacht te geven aan wat de branche nodig heeft en om hierop in te kunnen spelen, aandacht te geven aan de partners en nog meer tijd te hebben om met aandacht en rust in gesprek te blijven met onze werknemers en opdrachtgevers.

 


Interessant voor jouw netwerk? Deel dit bericht op:


Samen sparren?

    Schrijf je hier in voor de BIM brief!

    In deze mail vind je een greep uit onze lopende projecten, een kijkje in de BIM keuken en natuurlijk een stukje kennisdeling. Onze slogan is niet voor niets: ''Strong by Collaboration''!

    Onze Partners

    Strong by Collaboration, één van onze krachten!
    BIM Creators werkt graag samen en dat doen wij onder andere met: