Actualiteiten rondom BIM en BIM Creators

BIM Creators CAS-formulier

De wereld van BIM is constant in beweging. De markt ziet hier steeds meer de voordelen van. Op onze blog delen we deze ontwikkelingen, onze ervaringen en ideeën rondom BIM en de BIM Creators.
“Kennis hebben is macht. Kennis delen is kracht!”


In het volgende artikel nemen wij jou mee in hoe wij bij BIM Creators onze kwaliteit waarborgen en hoe wij open en transparant te werk gaan.

Het CAS-formulier (Communicatie, Afspraken, Samenwerking), een geïntrigeerd formulier en proces dat wij gebruiken om vooraf duidelijkheid te schetsen voor de opdrachtgever en de uit te werken opdracht. Onderdeel van het CAS-formulier is het projectintakeformulier. Samen zorgen deze documenten voor een duidelijke scope en een gestructureerde start van het project.

Ontstaan documenten

Wanneer wij het over BIM hebben, hebben wij het eigenlijk over digitaal samenwerken. Dit kan op heel veel manieren en met veel programma’s. Vanuit deze gedachten is ons CAS-formulier ontstaan. Om duidelijkheid te scheppen in hoe we deze digitale samenwerking zo goed mogelijk kunnen laten verlopen en hoe vooruit te komen binnen onze projecten.

Inhoud documenten

In het CAS-formulier nemen we een aantal zaken op:

 • De projectgegevens
 • Contactgegevens opdrachtgever
 • Beknopte scope
 • Welke software er gebruikt wordt in het gehele proces
 • De verwijzing naar het projectintakeformulier

In het projectintake formulier worden er meer specifieke vragen gesteld rondom het project en de manier van werken. Wij weten uit ervaring dat er bepaalde informatie nodig is om vanuit een model goede output te maken. De categorieën van deze vragen zijn:

 • Planning
 • Organisatorisch
 • Engineering
 • Model technisch
 • Materialisatie
 • Verkleinde opzet ILS (Informatie Levering Specificatie) om globaal per fase om aan te geven wat te verwachten

De vragen onder deze categorieën overlappen elkaar soms, doordat sommige subonderdelen raakvlak hebben met meerdere categorieën. Neem bijvoorbeeld de vraag: “In welke status zit het werk: SO, VO, DO, TO, UO? “. Deze vraag heeft raakvlakken met de categorieën; Planning (doordat er mensen en tijd moet worden ingepland om het werk uit te voeren), Organisatorisch en Engineering (naar mate de hoeveelheid werk en de mate van detail er uitgewerkt moet worden) en Engineering en Model technisch (om de mate van welk detail er uitgewerkt dient te worden, die later ook wordt aangevuld vanuit het ILS schema).

Wat willen wij met het CAS-formulier bereiken?

 1) Open en transparant willen samenwerken

Met deze twee documenten willen wij de zorg dragen voor een open en transparante samenwerking. Het is voor ons belangrijk de wens van de opdrachtgever goed te kunnen uitwerken en het belang van de uiteindelijke uitvoering van het werk op de bouw. Hierin zijn wij open en eerlijk met wat er juist wel kan of juist nog niet.

2) Processen voor structuur en duidelijkheid

Wanneer je digitaal met elkaar gaat samenwerken is het belangrijk dat er duidelijkheid is over het werk en hoe we deze met elkaar gaan uitvoeren. Er is structuur nodig om elkaar te blijven begrijpen en vooral met elkaar de verwachting transparant te krijgen en te houden. Wanneer we van tevoren met elkaar bespreken hoe we gaan samenwerken en wat we gaan uitwerken, creëren we geen miscommunicatie op die manier. We hebben heldere afspraken op papier staan en blijven open naar elkaar voorafgaand en tijdens het project. Door de voortgang van het project te blijven evalueren met elkaar kunnen wij op ieder gewenst moment bij sturen en eventueel nieuwe afspraken opstellen.

Ons uiteindelijke doel? Duidelijke afspraken tussen BIM Creators en opdrachtgever.

Deze twee documenten samen maken de scope voor en werk en bespreken we hoe we deze informatie gaan verwerken om tot gewenste output te komen voor onze opdrachtgever. Wij kunnen hier op de tijd en kwaliteit van ons werk waarborgen en zo een grotere meerwaarde voor onze opdrachtgever leveren. Zo kunnen wij onze kennis en kunde optimaal inzetten voor het gewenste resultaat.

Naast een afgerond project willen wij jou zelf ook laten nadenken over de BIM processen. Wij willen jou laten zien hoe deze processen werken en dat er een duidelijk voortraject nodig is om tot het gewenste eindresultaat te komen.

In ons volgende artikel nemen we jou mee hoe wij onze ILS O&E gebruiken voor onze kwaliteitsborging en volgend met hoe wij daarbij solibri inzetten in onze controles.

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze werkmethode en wil je hier over sparren of benieuwd naar het CAS-formulier in zijn totaliteit? Neem dan nu contact met ons op!

Geschreven door: Thomas Orré (BIM Regisseur)

 

 


Interessant voor jouw netwerk? Deel dit bericht op:


Samen sparren?

  Schrijf je hier in voor de BIM brief!

  In deze mail vind je een greep uit onze lopende projecten, een kijkje in de BIM keuken en natuurlijk een stukje kennisdeling. Onze slogan is niet voor niets: ''Strong by Collaboration''!

  Onze Partners

  Strong by Collaboration, één van onze krachten!
  BIM Creators werkt graag samen en dat doen wij onder andere met: